Hybride lessen

 

 

Peerfeedback

Door peerfeedback reflecteren studenten op eigen prestaties door te kijken naar dat van anderen. Ze leren beoordelingscriteria te hanteren en leren vervolgens hoe ze dat op hun eigen werk en dat van een ander toe kunnen passen. Door inzet van peerfeedback sessies ontvangen studenten meer feedback van meer mensen zonder de werklast van de docent te verhogen. Studenten leren bovendien feedback te geven en te ontvangen.

Tijdens een hybride les kun je de studenten elkaar feedback laten geven in groepjes. De een ontvangt en de ander geeft feedback, daarna wisselen ze om. Dat kan in tweetallen, maar ook in drietallen, zodat de feedbackgevers elkaar kunnen aanvullen.