Hybride lessen

 

 

Rollenspel

In een rollenspel wordt een praktijksituatie uitgespeeld door studenten onderling. Je kunt tijdens de hybride les de groep verdelen in drietallen (online deelnemers in breakoutrooms), waarbij twee studenten de casus uitspelen en één student observeert.

De studenten verplaatsen zich in een fictieve situatie die voorkomt in de praktijk. Zij oefenen in het rollenspel met het toepassen van en reflecteren op vaardigheden. De observator geeft de studenten feedback, wat ging er goed en wat kan beter, ook geven de deelnemers feedback op elkaar. Wat voor gevoel gaf die ander je? Daarna wisselen de studenten van rol.