Hybride lessen

 

 

Leerteams

Een ander woord voor leerteam is een professionele leergemeenschap. Studenten werken samen aan een complex vraagstuk, wisselen kennis uit en leren van elkaar. Zowel het proces als de opbrengst van een leerteam staat centraal. Er wordt bij leerteams uitgegaan van gedeeld eigenaarschap waarin bepaalde rollen om de samenwerking te bevorderen aan elkaar toebedeeld kunnen worden.

Dit kan je perfect organiseren binnen een hybrode les. Je verdeelt namelijk de online studenten in kleine groepjes (breakoutrooms) en de fysieke studenten kunnen één of meerdere  leerteams en zet ze bijvoorbeeld aan de slag met een complex vraagstuk. 

Probeer als docent bij alle leerteams even aan te sluiten en ze te ondersteunen. Het zou mooi zijn als je daarna de opbrengsten uit d eleerteams met elkaar laat delen. 
In de leerteams kun je de studenten ook nog verschillende rollen laten verdelen, zoals voorzitter, notulist, tijdsbewaker etc.