Hybride lessen

 

 

Uitleggen

Uitleggen is het geven van inhoudelijke informatie over een nieuw onderwerp waarbij de docent bijvoorbeeld verbanden legt en voorbeelden geeft die hij illustreert met voorbeelden. Door het stellen van vragen worden studenten actiever en kan bovendien hun voorkennis worden geactiveerd. Het is namelijk voor de studenten online erg lastig om hier hun aandacht bij te houden. Hou je verhaal dus kort en betrek de studenten die online meekijken er regelmatig bij.

Het is raadzaam je verhaal te ondersteunen met een presentatie, zo combineer je woord en beeld. Voor het maken van een breinvriendelijke presentatie is er binnen Avans een checklist beschikbaar, deze is hier te raadplegen.