Hybride lessen

 

 

Mindmap

Een mindmap is een schematisch overzicht opgebouwd uit woorden en/of afbeeldingen, die zijn geordend in de vorm van een boomstructuur die vanuit een centraal thema vertakken. De onderlinge relatie tussen de verschillende begrippen wordt op deze manier weergegeven. Een mindmap is een goede manier om structuur aan te brengen in veel of complexe lesstof, om onderlinge relaties in kaart te brengen of een samenvatting te maken.

Je kunt voor een hybride les in Mindmeister één mindmap aanmaken, waarin studenten fysiek en studenten online tegelijkertijd hun bijdrage kunnen invullen. Dit kun je daarna bespreken met de studenten en eventueel dingen aanpassen of aanvullen. zo ontstaat er een grote mindmap, die studenten kan helpen om verbanden te leggen en de theorie beter te begrijpen.