Hybride lessen

 

Aanbevelingen aan de directies van de academies:

Aangezien het geven van hybride lessen bepaalde risico's met zich meebrengt, wordt de directies van de academies die hiermee willen beginnen aanbevolen de volgende zaken in acht te nemen:
  1. Bepalen wat de academie wil bereiken met het geven van hybride lessen.
  2. Bepalen voor welke docenten het geven van hybride lessen geschikt is en voor welke wellicht niet:
    • Het kan zijn dat het geven van hybride lessen voor sommige docenten in technisch of didactisch opzicht een stap te ver is, met afbreukrisico als gevolg.
    • Het kan zijn dat docenten zich zorgen maken over hun gezondheid in verband met de mogelijkheid om een Coronabesmetting op te lopen wanneer zij fysiek in de klas aanwezig moeten zijn. Het beleid van Avans en academie directies zal hierin helder en kaderstellend moeten zijn. Naast het geven van online lessen zouden  Hybrid Remote classrooms (docent geeft vanuit huis les, deel van de studenten zit in de klas, de rest online) of Remote classrooms (studenten in de klas en de docent vanuit huis lesgeven) oplossingen kunnen zijn. Echter wel met de aantekening dat dit didactisch nog meer van de docent zal vergen omdat er geen directe controle in de klas is.
  3. Bepalen van budget voor trainingen en begeleiding.
  4. Laten trainen van de ICTO coaches (train-de-trainer principe). Hiervoor kan een training bij ontwikkelen@avans.nl worden aangevraagd. Contactpersoon is Marlies Otten.
  5. Laten trainen van de betreffende docenten (2 uur, maximale groepsgrootte 12 personen, waarbij 6 in de klas en de andere 6 online binnen het Avansgebouw, wissel na een uur).
  6. Begeleiding van de docenten bij de eerste les in verband met mogelijke technische opstartproblemen en het geven van feedback (werkplekleren). De docenten kunnen daarna verder met deze online Info database als performance support ondersteuning.