Hybride lessen

 

Wat is hybride lesgeven?

Hybride lesgeven oftewel multi-locatie leren is als volgt te definiëren:

Studenten volgen synchroon les maar zijn niet allen aanwezig op dezelfde plaats. Dit gebeurt met behulp van een digitale live-verbinding. Hiervoor zijn verschillende setups mogelijk (zie de afbeeldingen hieronder). 

 

De setup bij Avans is gericht op een Hybrid virtual classroom.