Hybride lessen

 

 

Quiz

Quiz- werkvorm 1
Aan de hand van literatuur of lesstof stelt de docent vooraf quizvragen op. De docent bespreekt de quiz na op basis van de gegeven antwoorden.  Je kunt als docent de quiz vooraf maken in Kahoot en de studenten in het klaslokaal en thuis kunnen allemaal meedoen.

Quiz – werkvorm 2
Je kunt de studenten nav de vooraf gelezen lesstof thuis in breakoutrooms en als groep in het klaslokaal quizvragen laten bedenken, daarna voeg je ze samen tot een quiz en laat je alle studenten de quiz maken en kijk je wie de meeste antwoorden goed heeft. Meteen kan dan ook de kwaliteit/ volledigheid/ juistheid van de vragen besproken worden.