Hybride lessen

 

 

Casus

"Een casus is een min of meer gedetailleerde beschrijving van een specifieke, realistische of waargebeurde praktijksituatie of -probleem in een bepaalde context, gestructureerd vanuit leerdoelen.” (Lavigne, Vanderplancke& Myny, 2013).

Het doel van deze werkvorm is het vinden van een oplossing voor de beschreven casus. Ondersteun studenten in een systematische aanpak door hen volgende vragen mee te geven:
- Wat is het probleem?
- Wat is het doel van de analyse?
- Wat is de context van het probleem?
- Wat zijn de belangrijkste feiten of sleutelelementen die meegenomenmoetenworden?
- Welke mogelijke oplossingen of alternatieven zijn er?
- Wat zou jij adviseren, en waarom?

Deze casus kun je centraal bespreken of de klas is in groepjes verdelen. Dat latste heeft de voorkeur omdat de groep anders erg groot is en niet iedereen een bijdrage kan hebben en dus afhaakt.