Hybride lessen

 

Brainstormen

Een brainstorm is een manier om (voor-)kennis te generen om een probleem of casus op te lossen, of om ideeën te verzamelen. Of: Brainstormen is een creativiteitstechniek met als doel snel, veel nieuwe ideeën over een bepaald onderwerp of vraagstuk te genereren. Het kenmerk van een brainstormsessie is dat het waardeoordeel over de geopperde ideeën wordt uitgesteld totdat alle ideeën zijn opgesomd. Een brainstorm kan ingezet worden om studenten out of the box te laten nadenken (bron: ntitoolbox.nl).

Voor brainstormen tijdens een hybride les kun je Mural gebruiken waarbij de studenten eerst online en fysiek kunnen bijdrage op het online bord, waarna je dit kunt bespreken en studenten hun bijdrage kunnen beargumenteren.