Hybride lessen

 

Reflectie en feedback 

Om te zorgen dat de nieuwe vaardigheid eigen wordt en ook in andere situaties toegepast kan worden is het belangrijk dat je de student laat reflecteren. Daarnaast is het belangrijk dat de student goede onderbouwde feedback krijgt om zijn handelen evt te verbeteren of goed te beseffen wat goed ging en waarom. Dkit is handig om 1 op 1 met studenten te doen of ze onderling (online) elkaar peerfeedback te laten geven. 

Tijdens een hybride les kun je de volgende werkvormen hiervoor toepassen: