Hybride lessen

 

Kennis en vaardgheden toepassen

Het toepassen van kennis en vaardigheden zorgt ervoor dat  de studenten in de beroepspraktijk kunnen handelen op basis van de verworven informatie. Door het toepassen leert de student de informatie die je hebt opgedaan te integreren in de handelingen die je doet. Bij deeltijd studenten kunnenz e dit in de praktijk doen, maar het is goed om studenten tijdens contactmomenten te laten oefenen. 

Werkvormen die je studenten tijdens een hybride les kunt aanreiken voor het toepassen zijn: