Hybride lessen

 

Hybride les-opbouw

Hieronder zie je een opbouw van een hybride les. De kern bestaat uit verschillende werkvormen die je kunt kiezen op basis van de leerfasen, in het menu kun je kiezen aan welke leerfase je wilt werken en kun je zien welke werkvormen daar bij passen. Door op de werkvorm van je keuze te klikken lees je meer informatie over de werkvorm.

Introductie

Hierin leg je het doel van de hybride les/ het contactmoment uit, aan welk(e) thema(’s) wordt er vandaag gewerkt, hoe het terugkomt in het beroep(sproduct) en wat je gaat doen.
Check ook in de intro of alle studenten online er goed  bij zitten en alles goed kunnen volgen!

Maak in de introductie ook afspraken, wat moeten de online studentendoen als ze vragen hebben en vraag evt aan een van de studenten in de klas om de online studenten en de chat in de gaten te houden.  

5 a 10 minuten

Kern -
Actieve werkvorm(en)

Daarna ga met de studenten aan de slag met één of meer actieve werkvormen. Afhankelijk van je doel, dus of je informatie wilt verwerven, verwerken, kennis en vaardigheden toepassen of reflecteren, kies je een actieve werkvorm uit. Het is belangrijk dat hierbij de studenten in de klas en online actief betrokken worden en bezig zijn.

 

Afsluiting

Je kunt de bijeenkomst op verschillende manieren afsluiten.
Vraag de studenten bijvoorbeeld in een paar woorden aan te geven wat ze meenemen uit deze bijeenkomst, iedereen die zich daarbij aan kan sluiten steekt zijn hand op (via teams of gewoon fysiek)

Vraag de studenten naar wat ze graag nog meer zouden willen leren en laat de studenten dat in de chat zetten en de fysieke studenten op papier.

Gebruik het 3-2-1 exit ticket, laat studenten opschrijven:
3 dingen die ik heb geleerd
2 dingen die ik interessant vond
1 vraag die ik nog heb

10 minuten