Hybride lessen

 

Voor een hybride les is het belagrijk dat hij niet te lang duurt en je veel actieve werkvormen gebruikt, zodat ook de online studenten betrokken blijven.

We hanteren voor een effectief leerproces, vijf verschillende leerfaen, namelijk:

  1. Voorkennis activeren
  2. Informatie verwerven
  3. informatie verwerken
  4. Kennis en vaardigheden toepassen 
  5. Reflectie en feedback

Het is verstandig om de studenten voorafgaande aan de les al hun voorkennis te activeren en informatie te laten verwerven, dit zijn activiteiten die studenten heel gemakkelijk asynchroon, zonder begeleiding, kunnen uitvoeren. 
Hiervoor kun je de Blended Leren Ontwikkel Tool van de Academie voor Deeltijd raadplegen: https://blot.avansavd.nl

We laten je op deze pagina zien hoe je een goede hybride les kunt opbouwen en welke werkvormen per leerfase geschikt zijn in een hybride les. We werken dus wel uitr hoe je voorkennis kunt activeren in een hybride les, ondanks dat we dus advieren dat vooraf asynchroon aan te bieden.